Ventilatie op de Blauwe Lijn

Ventilation on de Blauwe Lijn

Beste ouders/ en of verzorgers,

Via deze brief willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op obs de Blauwe Lijn.
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan.
Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand
van zaken. Bijgaand stuur ik u de brief met meer informatie. 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear parents / and / or guardians, Through this letter we want to inform parents and carers about the ventilation at obs de Blauwe Lijn. All reports about ventilation and the corona virus have led to a lot of discussion. We understand this. By providing you with up-to-date information, we want to keep you informed of the stand of business. Enclosed I send you the letter with more information.

logo nieuw logo nieuw