Tips en informatie omtrent het coronavirus

Tips and information about the corona virus

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Mocht er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn rondom het Corona virus, hebben wij hieronder wat tips voor u:

1. Kijk regelmatig op: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

2. Voor vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

3. Voor de situatie in Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/nieuws/coronavirus-0/nieuws-coronavirus/

Voor informatie in andere talen:

Nederlands> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen

Anderstalig> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig

Makkelijke tekst in verschillende talen

https://www.pharos.nl/coronavirus/ 

________________________________________________________________________________

 

 

Dear parents and / or caregivers,

If there are any questions and / or ambiguities surrounding the Corona virus, we have some tips for you below:

1. Check regularly: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

2. For questions: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-vragen

3. For the situation in Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/nieuws/coronavirus-0/nieuws-coronavirus/

For information in other languages:

Dutch> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemmiddelen-preventie-en-ublieksvragen

In other languages> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemmiddelen-preventie-en-ublieksvragen-anderstalig

Easy text in different languages https://www.pharos.nl/coronavirus/

corona tips corona tips