Applaus voor alle ouders

Applause for all parents

Beste ouders en/of verzorgers,

Wij hopen dat het goed gaat met u en uw gezin.

Wij hebben geapplaudisseerd voor de mensen uit de zorg en voor de mensen in het onderwijs.

De Blauwe Lijn applaudisseert voor onze geweldige ouders, die meewerken om het thuisonderwijs mogelijk te maken!

Applaus voor ouders die thuis met verf en plaksels met kleuters aan de gang gaat! Applaus voor ouders die elke dag een boekje lezen met hun kinderen. Applaus voor ouders die elke dag controleren of het huiswerk af is.
Applaus voor alle ouders die ervoor zorgen dat het elke dag een stukje beter gaat... 

Applaus voor jezelf! 

---------------------------------------------------------------------

Dear parents and/or carers,

We hope you and your family are doing well. 

We applauded for the people working  in care and for the people in education. 

De Blauwe Lijn applauds our great parents, who are helping to make home schooling possible!

Applause for parents who work at home with paint and paste with toddlers! Applause for parents who read a book with their children every day. Applause for parents who check every day if their children’s homework is finished. 
Applause for all parents who make sure it’s going a little bit better every day... 

Applause for yourself! 

 

Applaudisseren2 Applaudisseren2