Maak een gratis account aan bij de voorleeshoek

create a free account at the readingcorner

beste ouders en/of verzorgers,

 

Graag verwijs u naar de website : www.devoorleeshoek.nl/scholendicht , hier kunt u een gratis account aanmaken om leuke voorleesfimpjes en verhalen samen met uw kind te bekijken. 

Veel kijk plezier! 

------------------------------------------------------------------------

dear parents and / or caregivers, Please refer to the website: www.devoorleeshoek.nl/scholendicht, here you can create a free account to view fun reading videos and stories together with your child.

Have fun!

voorleeshoek voorleeshoek