lespakket ophalen op afspraak

Pick up teaching package by appointment

Beste ouders en/of verzorgers,

Ondanks de onwennige situatie van een lege school werken onze collega’s erg hard aan het organiseren van passend lesmateriaal waar leerlingen thuis mee aan de slag kunnen.
Hierbij doen wij een oproep aan uw als ouder om te zorgen dat leerlingen ook daadwerkelijk de weektaak zoals beschreven, uitvoeren. Samenwerken is nu belangrijker dan ooit!

Daarom wordt u of uw kind wekelijks op datum en tijd zoals u van de leerkracht door krijgt, op het schoolplein of in de binnenstraat verwacht om het schoolpakket op te halen.

Let op: i.v.m. de richtlijnen van R.I.V.M. mogen wij leerlingen en/of ouders niet in school ontvangen.
De tijdsloten zien er op toe dat ouders en/of kinderen niet in grote aantallen op hetzelfde moment samen komen. Vertoont u of uw kind klachten als: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, blijf dan thuis. Stuur dan indien mogelijk iemand anders om het lespakket op te halen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel sterkte toe in deze onzekere tijd.

Met vriendelijke groet,

Anissa el Khayati

---------------------------------------------------------------------

Dear parents and / or caregivers,

Despite the sad situation of an empty school, our colleagues work very hard to organize appropriate teaching materials that students can use at home.

We hereby call on you as a parent to ensure that students actually perform the weekly task as described. Collaboration is now more important than ever!

 

That is why you or your child are expected to pick up the school package every week on a date and time as you get from the teacher, in the schoolyard or in the inner street.

Note: in connection with the guidelines of R.I.V.M. we may not receive students and / or parents in school.

The time slots ensure that parents and / or children do not come together in large numbers at the same time. If you or your child have complaints such as: cold, cough, sore throat or fever, stay at home. If possible, send someone else to pick up the lesson package.

We hope to have informed you sufficiently and wish you much strength in this uncertain time.

Kind regards,

Anissa el Khayati

hoop-van-boeken-cartoon-afbeelding_11460-3692 hoop-van-boeken-cartoon-afbeelding_11460-3692