Leesclub groep 7 en 8

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Gunt u uw zoon/ dochter een flitsende start op het voortgezet onderwijs? Ook al lijkt het nog heel ver weg, voordat u het weet is het zo ver! Om alle leerlingen een kans te geven om alvast te wennen aan het voorgezet onderwijs kunnen zij zich inschrijven voor de leesclub van het Ir. Lely Lyceum. Leerlingen van alle niveaus zijn welkom! Maar u als ouder bent voorafgaand aan de activiteit ook welkom om een kijkje te nemen bij de leesclub.

Kijk in de bijlage voor meer informatie.

-----------------------------------------------------------------------

Dear parents/guardians of students from groups 7 and 8,

 

Do you want your child to have a good start at secondary education? Even though it might seem very far away, it’s closer than you think.

To give all pupils a chance to get used to secondary education, they can register for the reading club of the Ir. Lely Lyceum. Students of all levels are welcome to participate!

But as a parent you are also welcome to take a look at the reading club prior to the activity.

 

Look in the attachment for more information.

 

lelylyceum lelylyceum