Staking woensdag 6 november

The strike of Wesdnesday the 6th

Beste ouders/ verzorgers,

Afgelopen vrijdagavond werden wij als bestuur verrast door een onderwijsakkoord. In dit akkoord is extra geld toegezegd voor het onderwijs. Door deze toezegging leek de staking van woensdag 6 november niet meer nodig. In de loop van het weekend werd duidelijk dat het vooral om incidenteel geld gaat. Het onderwijs heeft juist structureel geld nodig om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen. De huidige problemen los je niet op met een eenmalige uitkering. Onze wethouder van onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman, verwoordde dat treffend: “Fijn dat er extra geld komt. Echt. Maar het is incidenteel geld. En het probleem is niet incidenteel maar structureel. Leraren werken niet incidenteel. Salaris is niet incidenteel. De loonkloof is niet incidenteel. Het lerarentekort is niet incidenteel”. De leerkrachten, het ondersteunend personeel en de directeur van uw school gaan dus tóch op 6 november staken, omdat zij zich zorgen maken over de toekomst van uw kind. Deze zorgen worden breed gedeeld door een groot deel van de Amsterdamse schoolbesturen. Het bestuur staat dan ook volledig achter deze actie!

Met vriendelijke groet, Hubert de Waard bestuurder a.i.

---------------------------------------------------------------------

Dear parents/guardians,

Last Friday evening we, as a board, were surprised by an education agreement. In this agreement, extra money has been promised for education. Because of this commitment, the strike of Wednesday the 6th seemed unnecessary. During the weekend, it became clear that this agreement concerned incidental money mainly. Education, on the other hand, needs structural money to be able to guarantee quality and continuity. You cannot solve the problems we currently have with a one-off payment.

Our alderman of education in Amsterdam, Marjolein Moorman, aptly stated that: “it’s great that extra money is coming. Really. But this is incidental money. And the problem we currently have is not incidental but structural. Teachers do not work incidentally. Salary is not incidental. The pay gap is not incidental. The teacher shortage is not incidental.”

The teachers, supporting staff and the principal of your school will thus strike on November 6th, because they are concerned about the future of your child. These concerns are widely shared by a large part of the Amsterdam school boards.

The board fully supports this action!

Kind regards,

Hubert de Waard

Director a.i.

investeerinonderwijs-social investeerinonderwijs-social